top of page

Acerca de

Ərizə Növləri

Tək Başına Yaşamaq üçün Ərizə/Muvafakatname 

Mən, yazıb bildirirəm ki, xx.xx.xxxx ci il təvəllüdlü oğlum/qızım Filankəsov Filankəs Filankəs oğlu/qızı (PC Aze C 12345678, DİN - xx.xx.xxxx) Türkiyə Respublikasında təkbaşına təhsil almasına, yaşamasına, yaşamaq üçün GÖÇ İDARƏSİ daxil bütün dövlət və qeyri dövlət təşkilatlarından icazə almasına, viza almasına, istənilən havayolu, quruyolu və dəmir yolu nəqliyyat şirkətlərindən bilet almağa, dövlət və özəl xəstəxanalardan müayinələrdən keçməsinə, peyvənd vurdurmasına, tibbi sığorta almasına, bank hesabı açmasına,hesablar üzərində istənilən əməliyyat etməsinə etira etmirəm. Eyni zamanda xx.xx.xxxx ci il təvəllüdlü oğlum/qızım Filankəsov Filankəs Filankəs oğlu/qızı  12345678910 TC nömrəsli Filankəsov Filankəsə etibar edirik.  


_____________________ Atasının adı soyadı ata adı

_____________________ Anasının adı soyadı ata adı

Türk dilində

xx.xx.xxxx doğumli oğlum/kızım Filankes kızı/oğlu Filanken Filankəsov (pasaport PC Aze C 12345678, İç İşleri Bakanlığı - xx.xx.xxxx) Türkiyə Cumhuriyyətinde tekbaşına eğitim almasına, ikamet etmesine, ikameti için GÖÇ İdaresi dahil tüm devlet ve özel kurum ve kurluşlardan izin almasına, vize başvuruları etmesine, istenilen havayolu, kara yolu ve demir yolu toplu taşıma firmalardan her türlü işlem yapmasına, sağlık sığortası almasına, tüm devlet ve özel hastanelerde muayeneler yapmasına, banka hesabları açmaya ve bu hesablar üzerinde her türlü işlem yapmasına itiraz etmiyorum. Aynı zamanda 12345678910 TC numamaralı Filankesov Filankese muvafakat ettiğimizi bildiriyoruz.

______________________ Baba İsim Soy İsim Baba adı

______________________ Anne İsim Soyisim Baba adı

bottom of page